web analytics

Hónap: 2018 január

Közgyűlés után

A mai, megismételt közgyűlésen a tulajdoni hányad 59%-ával rendelkező tulajdonostársak jelentek meg, és a következő határozatokat hozták (a pontos szövegüket és a szavazati arányokat majd a nyolc napon belül kiküldendő Közgyűlési határozatok tartalmazzák): 1/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház közgyűlése a 4/2017. (2017.11.28.) sz. közgyűlési határozatát visszavonja. 2/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház

Rendkívüli közgyűlés a kéménybélelésről

Tisztelt Tulajdonostársak! A mai napon (január 8.) megkaptuk a január 23-i, rendkívüli közgyűlésre szóló meghívót. Mivel a napirenden szerepel a szervezeti és működési szabályzat módosítása, ezért a meghívót 15 nappal a közgyűlést megelőzően kell kiküldeni. Felhívjuk a tisztelt tulajdonostársak figyelmét, hogy amennyiben a közgyűlésen a tulajdoni hányad több mint felével rendelkező tulajdonosok nem szavaznak egybehangzó