Tisztelt Tulajdonostársak! A mai napon (január 8.) megkaptuk a január 23-i, rendkívüli közgyűlésre szóló meghívót. Mivel a napirenden szerepel a szervezeti és működési szabályzat módosítása, ezért a meghívót 15 nappal a közgyűlést megelőzően kell kiküldeni. Felhívjuk a tisztelt tulajdonostársak figyelmét, hogy amennyiben a közgyűlésen a tulajdoni hányad több mint felével rendelkező tulajdonosok nem szavaznak egybehangzó