A mai, megismételt közgyűlésen a tulajdoni hányad 59%-ával rendelkező tulajdonostársak jelentek meg, és a következő határozatokat hozták (a pontos szövegüket és a szavazati arányokat majd a nyolc napon belül kiküldendő Közgyűlési határozatok tartalmazzák): 1/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház közgyűlése a 4/2017. (2017.11.28.) sz. közgyűlési határozatát visszavonja. 2/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház