web analytics

Közgyűlés után

A mai, megismételt közgyűlésen a tulajdoni hányad 59%-ával rendelkező tulajdonostársak jelentek meg, és a következő határozatokat hozták (a pontos szövegüket és a szavazati arányokat majd a nyolc napon belül kiküldendő Közgyűlési határozatok tartalmazzák):
1/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház közgyűlése a 4/2017. (2017.11.28.) sz. közgyűlési határozatát visszavonja.
2/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház közgyűlése az 5/2017. (2017.11.28.) sz. közgyűlési határozatát visszavonja.
3/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház a Szervezeti és Működési Szabályzata II. fejezet 4.6. pontját (A közös tulajdonhoz tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás célú helyiség, lakás és tárgy fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, kivéve azokat a közüzemi és egyéb díjakat, amelyeket a közgyűlés más elszámolással kíván meghatározni.) a következő két mondattal egészíti ki:
A korábban szükségessé vált vagy a későbbiekben szükségessé váló kéménybélelések költségeit az érintett ingatlanok tulajdonosainak egyenlő mértékben kell viselniük.
A kémények azon szerkezetei és részei állagának megóvásáról, felújításáról, amelyek az épület biztonságát (állékonyságát) szolgálják, a társasház tulajdonosai továbbra is tulajdonjogi arányuk mértékében kötelesek gondoskodni.
4/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A tulajdonosoknak 2018. február 28-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy kérik vagy sem a kéményük béleltetését. A nem nyilatkozó tulajdonosok kéményeit a társasház – az ő költségükre – kibélelteti. A kéménybélelést kérő tulajdonostársak költségeit a társasház egy összegben fizesse ki, azokat azonban az érintett tulajdonosok a közös költségbe beépítve, a bélelést követően 36 havi, egyenlő részletben törleszthessék a társasháznak.
Ezzel valószínűleg minden tulajdonostárs érdekének megfelelően döntött a társasház.