web analytics

Kategória: Egyéb

2019. februári közgyűlés

A sajnálatosan alacsony közgyűlési részvétel miatt csak a megismételt közgyűlés volt határozatképes. Ezen a társasház jóváhagyta a társasház adatvédelmi szabályzatát, amely az Alapdokumentumok fül alatt érhető el. A közgyűlés jegyzőkönyve a kézhez kapás után kerül föl.

Társasházi közgyűlés – 2019. február 21.

Társasházunk rendes közgyűlést tart 2019. február 21-én, csütörtökön 16:30-tól a kereskedelmi iskolában. Határozatképtelenség esetén 16:45-től a megismételt közgyűlés már a megjelent tulajdoni hányadtól függetlenül határozatképes lesz. Feltétlenül számítunk a tulajdonos társak megjelenésére! A közgyűlési meghívó (a rezsicsökkentést tartalmazó oldalak nélkül itt olvasható.

Figyelem!

Tegnap megkaptuk a januári közgyűlés határozatait és a nyilatkozatot a kéménybélelés kéréséről vagy nem kéréséről, mindkét dokumentum felkerült az oldalra. A nyilatkozatot kitöltve és aláírva legkésőbb február 28-ig kell eljuttatni Szabóné Nemes Emmához. Aki ezt elmulasztja, annak a 4/2018. (01.23.) közgyűlési határozat alapján ki lesz bélelve (a tulajdonos költségére) a kéménye.

Közgyűlés után

A mai, megismételt közgyűlésen a tulajdoni hányad 59%-ával rendelkező tulajdonostársak jelentek meg, és a következő határozatokat hozták (a pontos szövegüket és a szavazati arányokat majd a nyolc napon belül kiküldendő Közgyűlési határozatok tartalmazzák): 1/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház közgyűlése a 4/2017. (2017.11.28.) sz. közgyűlési határozatát visszavonja. 2/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház

Rendkívüli közgyűlés a kéménybélelésről

Tisztelt Tulajdonostársak! A mai napon (január 8.) megkaptuk a január 23-i, rendkívüli közgyűlésre szóló meghívót. Mivel a napirenden szerepel a szervezeti és működési szabályzat módosítása, ezért a meghívót 15 nappal a közgyűlést megelőzően kell kiküldeni. Felhívjuk a tisztelt tulajdonostársak figyelmét, hogy amennyiben a közgyűlésen a tulajdoni hányad több mint felével rendelkező tulajdonosok nem szavaznak egybehangzó