web analytics

Kategória: Egyéb

Figyelem!

Tegnap megkaptuk a januári közgyűlés határozatait és a nyilatkozatot a kéménybélelés kéréséről vagy nem kéréséről, mindkét dokumentum felkerült az oldalra. A nyilatkozatot kitöltve és aláírva legkésőbb február 28-ig kell eljuttatni Szabóné Nemes Emmához. Aki ezt elmulasztja, annak a 4/2018. (01.23.) közgyűlési határozat alapján ki lesz bélelve (a tulajdonos költségére) a kéménye.

Közgyűlés után

A mai, megismételt közgyűlésen a tulajdoni hányad 59%-ával rendelkező tulajdonostársak jelentek meg, és a következő határozatokat hozták (a pontos szövegüket és a szavazati arányokat majd a nyolc napon belül kiküldendő Közgyűlési határozatok tartalmazzák): 1/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház közgyűlése a 4/2017. (2017.11.28.) sz. közgyűlési határozatát visszavonja. 2/2018. (2018.01.23.) sz. közgyűlési határozat: A társasház

Rendkívüli közgyűlés a kéménybélelésről

Tisztelt Tulajdonostársak! A mai napon (január 8.) megkaptuk a január 23-i, rendkívüli közgyűlésre szóló meghívót. Mivel a napirenden szerepel a szervezeti és működési szabályzat módosítása, ezért a meghívót 15 nappal a közgyűlést megelőzően kell kiküldeni. Felhívjuk a tisztelt tulajdonostársak figyelmét, hogy amennyiben a közgyűlésen a tulajdoni hányad több mint felével rendelkező tulajdonosok nem szavaznak egybehangzó

Új szervezeti és működési szabályzat tervezete

A közös képviselővel a rendkívüli közgyűlés összehívásáról folytatott megbeszélésünkön abban állapodtunk meg, hogy 2018 januárjának első napjaiban – az ügyvédnő bevonásával – áttekintjük közel húszéves szervezeti és működési szabályzatunkat. E megbeszélésre készülve készítettem el egy tervezetet, amellyel kapcsolatban várom a tulajdonostársak észrevételeit az admin@bkt.hu ímélcímre. Fábián István, Bartók 4. 1. 2.

Rendkívüli közgyűlés összehívásának kezdeményezése

A 2017. november 28-i közgyűlés határozatai következtében többen szükségesnek látjuk új közgyűlés összehívását a kéménybélelések ügyében. Ezért levéllel fordulunk a tulajdonostársak felé, és kérjük támogatásukat. Bővebben erről a http://www.bkt.hu/kemenybeleles/ oldalon lehet olvasni. A hozott, illetve hozandó döntések súlyát tekintve kérjük a tulajdonostársakat, hogy írják alá az új közgyűlés összehívását kérő ívet, és jöjjenek el az